Yhdistykset

Kylällä toimii aktiivisia yhdistyksiä ja useita kerhoja. Tule rohkeasti mukaan toimintaan! Keskusteluun ja ideointiin voit osallistua myös facebookissa https://www.facebook.com/groups/kojonkulma

Kankurit
Eliisa Mäkelä
puh. 02 – 767 6533
————————————————————-

Kojonkulman nuorisoseura ry Puheenjohtaja Noora Lerkki

————————————————————
Kaukometsän Pienviljelijäyhdistys ry.
Puheenjohtaja Vesa Nordman
puh. 050 – 558 2565
————————————————————-
Kojonjoen Maamiesseura
Puheenjohtaja Ville Raikunen
————————————————————-
Kojonkulman Kalastuskunnat
Juhani Poso
puh. 02 – 767 6552
————————————————————-
Kojonkulman Kyläyhdistys ry.
Puheenjohtaja Aino Mäkitalo
puh. 050-536 9659

————————————————————-
Kojonkulman Marttayhdistys ry.
Puheenjohtaja Päivi Vanha-Perttula

puh. 050-366 9839

facebookissa https://www.facebook.com/kojonkulman martat

————————————————————-
Kojonkulman Metsästysseura
Puheenjohtaja Ilkka Mäkelä

puh. 0500 831 116

http://www.kksms.fi/etusivu/
————————————————————-
Kojonkulman Museoyhdistys
Puheenjohtaja Eino Vepsä
puh. 02 – 762 7270
————————————————————-
Kojonkulman Perinnepiiri
Puheenjohtaja Anja-Maija Eskola
puh. 02 – 767 6513
————————————————————-
Kojonkulman Pienviljelijäyhdistys ry.
Puheenjohtaja Timo Keskinen
puh. 0400 – 122 152
————————————————————-
Kojonkulman Seurakuntayhdistys ry.
Puheenjohtaja Anja-Maija Eskola
puh. 02 – 767 6513
————————————————————-
Metsämaan – Kojonkulman Metsänhoitoyhdistys ry.
Puheenjohtaja Vesa Saikku
————————————————————-
SLEY Kojonkulman osasto
Puheenjohtaja Airi Pullinen
puh. 02 – 767 6138
gsm 0500 – 604 914